Skip Navigation

Royal Tombs

Sareung Royal Tomb, Namyangju (思陵)

Sareung is the tomb of Queen Jeongsun(定順王后), the royal consort of King Danjong(端宗, r. 1452~1455), the 6th ruler of the Joseon Dynasty.

Sareung Royal tomb
Sareung Royal tomb